top of page

Hoofdsponsors

Lees hieronder ons privacybeleid

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG Wet)

 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet verplicht ook ons om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Op zich is dat niet echt nieuw, want dat hebben we altijd al gedaan.

Wij zijn een vereniging die ten doel heeft het carnavalsgebeuren in Puiflijk te bevorderen. De activiteiten bestaan o.a. uit een optocht, organiseren van diverse middagen en avonden t.b.v. de carnaval, een carnavalscourant, een eigen website en is ook actief op social media.

De nieuwe wet is een Europese wet die komt in plaats van de oude wetten die eerst per land golden, dus in heel Europa voortaan dezelfde regels voor de persoonsgegevens. De vernieuwing gaat vooral over de digitale gegevens die we allemaal verspreiden via website of social media, maar ook de persoonsgegevens die wij in bezit hebben van onze leden, deelnemers, sponsoren en overige belanghebbenden.

De website van CV De Torenuilen is puur informatief van aard en is vooral gevuld met foto’s van onze activiteiten, waaronder, maar niet uitsluitend, carnaval op school, prins- en jeugdprins(es) bekendmaking, optochten en carnavalsfeesten. Naast een stukje opbouw en geschiedenis zijn die foto’s de hoofdreden van het bestaan van onze website. De meeste van deze foto's staan een jaar op onze website en worden dan weer vervangen door nieuwe foto's van het nieuwe carnavalsjaar.

Het is natuurlijk ondoenlijk iedereen om toestemming te vragen voor het maken en publiceren van al deze foto’s, waarvan de meesten vallen onder de “vrije nieuwsgaring” waarvoor niet eens toestemming nodig is.

Mocht u toch foto’s of andere persoonsgegevens op onze website of Facebook c.q. Instagram pagina zien waar u het niet mee eens bent, bent u natuurlijk altijd vrij daar bezwaar tegen te maken. Hiertoe kunt u contact opnemen met secretariaat@torenuilen.nl.

Verder verwerken wij geen persoonsgegevens behalve de namen, (mail-)adressen en telefoonnummers van onze leden, van de contacten met collega-clubs en van de adverteerders in onze carnavalskrant.

Persoonsgegevens verkopen of anderszins exploiteren is voor ons niet aan de orde, we bewaren ze alleen om te kunnen communiceren met onze leden, de clubjes en buurten en met onze collega’s van de andere carnavalsverenigingen.

CV De Torenuilen

bottom of page